Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása = Higher education values – from the aspect of university students Reveal of university student value structures concerning the mission of higher education

Veroszta, Zsuzsanna (2010) Felsőoktatási értékek - hallgatói szemmel. A felsőoktatás küldetésére vonatkozó hallgatói értékstruktúrák feltárása = Higher education values – from the aspect of university students Reveal of university student value structures concerning the mission of higher education. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1547Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in english)
201Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
306Kb

Absztrakt (kivonat)

Vizsgálatunk középpontjában az értékek, ezen a tág és gazdag elméleti háttérrel rendelkező témán belül pedig a felsőoktatási értékek állnak. Az értékekre egy sajátos nézőpontból, a felsőoktatási hallgatók szemével tekintünk, azt vizsgálva, hogy tömegessé vált felsőoktatásunkban hogyan alakult át ezek strukturálódása és viszonylagos súlya. Az egyetem – nevezzük mára e fogalmat kitágítva felsőoktatásnak - az egyik legrégebbi s ezzel együtt az egyik leginkább érték-telített intézmény a világon. Működését, funkcióját s ennek következtében értékeit is az állandóság és változás folytonos történeti kombinációja alakítja. Az európai közeg egyetemi - felsőoktatási - értékeinek elméleti igényű feltárása mellett, sőt ezek mentén a dolgozat a hallgatói érték-tartalmakról, s azok struktúrájáról ad a modern felsőoktatási érték-elméletek fő kérdéseire reflektáló képet. A fő kutatási cél mindvégig azonos: releváns kép alkotása a felsőoktatási értékekről azáltal, hogy ezek gyökereit elméleti szálakkal fűzzük össze a hallgatók konkrét megnyilatkozásaival, elhelyezve a hallgatókat a felsőoktatás értékeivel és missziójával, jövőjével foglalkozó modern elméletek közegében. A dolgozat empirikus szakaszában az európai hallgatói szervezetek dokumentum-elemzésére és egy több mint hétezer fős hazai hallgatói kérdőíves kutatás adatainak statisztikai feldolgozására alapozva foglalkozunk a modern felsőoktatási elméletek érték-releváns kérdéseivel. Vizsgáljuk a bolognai folyamat praktikus érték-készletének felsőoktatási terítettségét, a társadalmi értékek hallgatói képviseletének alakulását, a tudományos kutatás szerepét a klasszikus akadémiai értékek közegében, illetve az elitképzéshez kapcsolódó hagyományos értékek átértelmeződését a tömegessé vált felsőoktatásban.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Hrubos Ildikó
Kulcsszavak:felsőoktatás, értékvizsgálat, értékelmélet
Témakör:Szociológia
Oktatás
Azonosító kód:506
A védés dátuma:5 Október 2010
Elhelyezés dátuma:27 Szept 2010 12:11
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:40

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap