A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében = The Role of Company Value Creation in the System of Strategic Objectives of Hungarian Medium-sized Enterprises

Könczöl, Erzsébet (2008) A vállalati értéknövelés helye a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerében = The Role of Company Value Creation in the System of Strategic Objectives of Hungarian Medium-sized Enterprises. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1108Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in english)
178Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
253Kb

Absztrakt (kivonat)

A vállalatok stratégiai célrendszere áll a disszertáció középpontjában, ezen belül is az a kérdés, hogy a sokrétű stratégiai célok hogyan, milyen tényezőktől függően rendeződnek célhierarchiába, mindezt konkrétan a magyar középvállalatok körében vizsgálva. A disszertáció első része áttekinti a vizsgálat négy pillérére vonatkozó szakirodalmi alapokat – a vállalati stratégiát, a vállalati értéket és a vállalatok életciklusát érintő megközelítéseket, valamint a magyar középvállalati szektort jellemző adatokat és tendenciákat. A disszertációban vizsgált alapkérdések: • A kutatók és a vállalatvezetők egy része a versenystratégiai célokat és az értéknövelést középpontba állító stratégiai célokat szembenállónak, ha nem is egymást kizárónak, de ellentétesen hatónak értékeli. A disszertáció kutatási kérdése, hogy alátámasztható-e az a vélemény, amelyik a versenyelőny megszerzésével és megtartásával, valamint a vállalati többletérték megteremtésével és növelésével kapcsolatos célokat egymást támogató, erősítő, kiegészítő céloknak tekinti, s bár adott vállalati szituációban akár az egyik, akár a másik típusú cél dominánsabbá válhat a másiknál, de a vállalati stratégia időhorizontját tekintve ezek a cél-területek együttesen jelen vannak, és egymással kölcsönhatásban befolyásolják a vállalat küldetésének teljesítését? • A másik kutatási kérdés, hogyan jellemezhetőek a magyar középvállalatok stratégiai célrendszerét befolyásoló fő tényezők, s mi jellemzi az értéknövelő és a versenystratégiai célok viszonyát a magyar vállalatok, ezen belül főként a középvállalatok körében?

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Chikán Attila
Kulcsszavak:vállalatok stratégiai célrendszere, vállalati stratégia, középvállalatok, versenystratégia
Témakör:Vállalati vezetés és politika
Azonosító kód:402
A védés dátuma:2008
Elhelyezés dátuma:02 Márc 2010 16:38
Utolsó változtatás:05 Dec 2013 08:28

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap