Az izotóparány mérés alkalmazásának lehetőségei a módosulatanalitikában és az élelmiszereredet vizsgálata során

Üveges, Márta (2009) Az izotóparány mérés alkalmazásának lehetőségei a módosulatanalitikában és az élelmiszereredet vizsgálata során. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Doktori Iskola.

[img] PDF :
3290Kb
[img] PDF :
213Kb
[img] PDF :
268Kb
[img] PDF :
241Kb

Absztrakt (kivonat)

Stabil izotópok mérésén alapuló technikák közül doktori munkám során az izotóphígítást és a stabil izotópok arányának eltérésén alapuló technikát alkalmaztam. Mindkét méréstechnika esetén a vizsgálandó elem(ek) izotópjainak arányából határoztam meg a végeredményt. Ehhez azonban pontos és precíz mérési adatokra, az adatok minőségét biztosító szigorú mérési feltételekre és adatkiértékelési módszerekre volt szükség. A stabil izotópok mérésére alkalmas tömegspektrometriás technikák közül az ICPMS (Induktív csatolású plazma tömegspektrométer) az, mely biztosítani tudja az előbbiekben felsorolt követelményeket, valamint érzékeny, multiizotópos meghatározást tesz lehetővé rövid mérési idő alatt. Mindemellett, az izotópok detektálását megelőzően, szükség van valamely elválasztástechnika beiktatására, mely segítségével megvalósítható a mérendő elemek ill. elemspecieszek egymástól történő elválasztása, a mérendő elem(speciesz) dúsítása ill. a zavaró mintamátrix eliminálása. Az így összeállított kapcsolt analitikai mérőrendszereket toxikus ónmódosulatok és stroncium 87Sr/86Sr izotóparány mérésére alkalmaztam környezeti illetve biológiai mintákban. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Fodor Péter, Dernovics Mihály
Kulcsszavak:izotópok, alkalmazott kémia
Témakör:Kémia
Azonosító kód:380
A védés dátuma:1 Július 2009
Elhelyezés dátuma:10 Jún 2009
Utolsó változtatás:06 Aug 2009 00:18

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap