Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében.

Földházi , Erzsébet (2009) Az első házasságkötés után. A párkapcsolatok dinamikája, egyszülős családok kialakulása és megszűnése Magyarországon a 20. század második felében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
765Kb
[img]
Előnézet
PDF :
256Kb
[img]
Előnézet
PDF :
205Kb
[img]
Előnézet
PDF :
57Kb

Absztrakt (kivonat)

Az utóbbi évtizedekben megváltozott a család helye és szerepe az emberek életében, és széles körben elterjedt a házasság nélküli együttélés. Ez megváltoztatta a családokban nevelkedő gyermekek helyzetét is: a gyerekek egyre nagyobb hányada tapasztalja meg a család felbomlását, rövidebb-hosszabb ideig az egyszülős családban nevelkedést, valamint szüleinek újabb párkapcsolatát. Az egyszülős családokban felnövekvő gyermekek ép családbeli társaiknál gyermekként és felnőttként is hátrányosabb helyzetben vannak. Az egyszülős családok leggyakrabban a házasság felbomlásával keletkeznek, és a szülő új párkapcsolatának kialakulásával szűnnek meg - tehát a szülő párkapcsolatainak dinamikája alapvető szerepet játszik ezekben a folyamatokban. A dolgozatban az első házasságot követő párkapcsolati dinamikát vizsgáljuk: a házasság felbomlásában illetve a válást követő új párkapcsolatok kialakulásában szerepet játszó legfontosabb tényezőket. Elsősorban a demográfiai tényezők hatására térünk ki – ez általában mindkét folyamat esetében erős és szignifikáns -, de a társadalmi státusz és a kulturális háttér egy-egy változóját (iskolázottság, vallásosság) is bevonjuk az elemzésbe. Olyan kérdésekre keresünk választ, hogy a szülői háttér, a gyermekkori család összetétele, a szülők válása valóban növeli-e a házasság felbomlásának kockázatát; hogy a gyermekek száma vagy az életkoruk befolyásolja-e inkább ezt az esélyt; hogy valóban különböznek-e a férfiak és a nők párra találásának esélyei a válás után a férfiak javára; hogy a gyermekek csökkentik–e az új párkapcsolat kialakulásának valószínűségét és mennyiben különbözik ez a hatás a férfiaknál és a nőknél, stb. A dolgozat két részből áll: az első részben vázoljuk a kutatás elméleti hátterét és bemutatjuk a vizsgált jelenségek – válás és válás utáni új párkapcsolatok – alapvető tendenciáit; a második rész az alkalmazott módszer leírását, hipotéziseinket és az elemzéseket tartalmazza. A dolgozat végén összegezzük eredményeinket és megfogalmazzuk következtetéseinket. Az első házasság felbomlásának vizsgálata során igazoltuk a szocializációs hatást, vagyis azt, hogy a szülők válása megnöveli gyermekeik későbbi házasságbomlásának esélyét. A házasság kezdetekor ható tényezők közül a házasságkötést megelőző együttélést, a házasságon kívül született gyermekeket és a nagyon fiatal korban kötött házasságokat vettük

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Spéder Zsolt
Kulcsszavak:család, házasság, párkapcsolati dinamika
Témakör:Szociológia
Azonosító kód:350
A védés dátuma:30 Március 2009
Elhelyezés dátuma:13 Márc 2009
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:39

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap