Földrajzi analógia alkalmazása klímaszcenáriók elemzésében és értékelésében

Horváth, Levente (2008) Földrajzi analógia alkalmazása klímaszcenáriók elemzésében és értékelésében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
17Mb
[img]
Előnézet
PDF :
1426Kb
[img]
Előnézet
PDF :
412Kb

Absztrakt (kivonat)

Az időjárás egy meghatározott helyen és időszakban értelmezett „szokásos alakulását”, amit az egyes meteorológiai paraméterek várható értékeivel jellemezhetünk, az adott terület és időszak klímájának nevezzük. A klíma alapvetően meghatározza a kérdéses földrajzi terület ökológiai létviszonyait, jellemző potenciális vegetációtípusát, flóráját és faunáját, az ott hosszabbtávon kialakuló talajtípusokat és azok aktuális állapotát, valamint (részben az előbbieken keresztül is) az adott területen lehetséges emberi tevékenységek kereteit is. A kérdéses területen történetileg kialakult emberi tevékenységek a társadalomnak a klímához való alkalmazkodását fejezik ki. A főbb társadalmi szintű emberi tevékenységek többsége valamilyen mértékben függ az uralkodó klímától, de ezek klímaérzékenysége jelentősen eltér egymástól. A klímára leginkább érzékeny tevékenységeknek az alábbiakat tekinthetjük: 1. mezőgazdaság, 2. erdőgazdálkodás, 3. vízgazdálkodás, 4. környezet- és természetvédelem, 5. humán- és állategészségügy.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Harnos Zsolt
Kulcsszavak:klímaváltozás, klímakutatás, klímatológia
Témakör:Mezőgazdaság
Azonosító kód:318
A védés dátuma:November 2008
Elhelyezés dátuma:29 Okt 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap