Innováció, hálózatok és emberi erőforrás a vidékfejlesztésben

Fazekas, Zsuzsanna (2008) Innováció, hálózatok és emberi erőforrás a vidékfejlesztésben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1896Kb
[img]
Előnézet
PDF :
304Kb
[img]
Előnézet
PDF :
308Kb
[img]
Előnézet
PDF :
237Kb

Absztrakt (kivonat)

Dolgozatomban a vidékfejlesztésbeli hálózatokat, azoknak az innováció terjedésében játszott szerepét vizsgálom. Azokra az emberi kapcsolatrendszerekre, fizikai hálózatokra és intézményi hálózatokra irányítom rá a figyelmet, amelyek meghatározóak lehetnek egy térség fejlődése szempontjából. A fejlődés, a jelen állapot javulása újítások átvétele, vagyis innováció révén történik; a hálózatok szerepe az innováció terjedésében népszerű kutatási téma. A dolgozat három fő részből áll. Az első rész az innovációval foglalkozik, annak fogalmát járja körül; terjedésének csatornáit, megjelenésének körülményeit próbálja feltárni. Külön is foglalkozik az újítások hordozójával, az innovatív emberrel. A második rész témája a vidék: egyrészt a vidéki térségeknek azokat az általánosan jellemző tulajdonságait próbálja meg feltárni, amelyek az innovációk lassabb terjedését eredményezhetik; másrészt a vidéki társadalommal foglalkozik, azt keresve, hogy a vidéki társadalomnak melyek azok az elkülöníthető csoportjai, amelyek az újítások, az innováció, a fejlődés hordozói lehetnek. A harmadik szakasz a hálózatokkal foglalkozik. A hálózatok tudományának népszerűvé válása ráirányította ugyanis a figyelmet arra, hogy világunk sűrűn át van szőve olyan társadalmi, gazdasági, infrastrukturális, intézményi stb. hálózatokkal, amelyek az adott térség fejlődését befolyásolják, vagy egyenesen meghatározzák. Dolgozatom elkészítésekor a fent vázolt gondolatmenetet követve haladtam az írással és doktori tanulmányaim alatt látott, tapasztalt példák sokaságával támasztottam alá következtetéseimet. Bőséges példatárból meríthettem, mert doktoranduszi éveim rendkívül színesen zajlottak: a vidékfejlesztéshez és a vidéki társadalom vizsgálatához kapcsolódó különböző helyszíneken, több különböző kutatóműhely munkájába is bepillantást nyerhettem.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bálint János
Kulcsszavak:hálózatok, innováció, vidékfejlesztés, innováció-kutatás
Témakör:Innováció, tudásgazdaság
Azonosító kód:304
A védés dátuma:2008
Elhelyezés dátuma:15 Aug 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap