Származási hatások a munkapiacon? A társadalmi egyenlőtlenségek a iskolarendszeren kívüli átörökítéséről = Social Origin Effects in the Labour Market? Transmission of social inequalities outside the educational system

Blaskó, Zsuzsa (2008) Származási hatások a munkapiacon? A társadalmi egyenlőtlenségek a iskolarendszeren kívüli átörökítéséről = Social Origin Effects in the Labour Market? Transmission of social inequalities outside the educational system. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1507Kb
[img]
Előnézet
PDF :
105Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
305Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
390Kb

Absztrakt (kivonat)

Disszertációmban azt a kérdést járom körül, hogy vajon megjelenik-e a szülői háttér, a származás hatása az iskolai pályafutáson túl, a munkapiaci sikeresség alakításában is. Azt vizsgálom, hogy két, egyébként azonos iskolai végzettséggel rendelkező emberre eltérő lehetőségek várhatnak-e az életben pusztán azért, mert az egyikük „jobb” (iskolázottabb, jobban kereső, vagyonosabb…) családba született, mint a másik? Kompenzálhatja-e az alacsony végzettségből fakadó munkapiaci hátrányokat a szülőktől örökölt (kulturális, anyagi, kapcsolati…) tőke? Vagy csökkentheti-e akár a diploma értékét is az alacsony származás, a gyerekkori hátrányos helyzet? Másként fogalmazva, a szülői háttér közvetlen hatását vizsgálom a megszerzett társadalmi pozícióra – elválasztva azt a közvetett, vagyis az iskolai végzettségen keresztül továbbörökített szülői háttér hatástól. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Róbert Péter
Kulcsszavak:származási hatás, társadalmi mobilitás, iskolázottság
Témakör:Szociológia
Oktatás
Azonosító kód:294
A védés dátuma:7 Május 2008
Elhelyezés dátuma:29 Ápr 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap