A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben

Németh, Patrícia (2008) A vállalati környezetvédelmi tevékenység szerepe a versenyképességben, a piaci sikerességben. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
2384Kb

Absztrakt (kivonat)

A kutatásom kettős céljához igazodva értekezésemben egyrészt komplexen bemutatom a környezetvédelem és a verseny, a versenyképesség kapcsolatait, feltárom a köztük lévő összefüggéseket, a vállalatok környezeti magatartását meghatározó tényezőket, másrészt elemzem a magyarországi vállalkozások környezetvédelmi gyakorlatát és a vállalatoknak a környezeti kérdésekhez való viszonyát, valamint cselekvésük motivációit, és a különböző motiváló tényezők hatásának erősségét. A kutatás egésze egyértelműen igazolta azt a kiinduló feltételezést, hogy a környezetvédelem, a gazdasági verseny és a versenyképesség között sokoldalú és erősödő kölcsönhatás áll fenn. Az összefüggések eddig konkrétan nem vizsgált területei közül a verseny funkcióival kapcsolatban megállapítottam, s az empirikus kutatással bizonyítottam, hogy közvetlen hatása a hatékonysági funkciónak van a vállalati környezetvédelmi tevékenységre. A versenytényezők közül EU taggá válásunk kapcsán a környezeti szempontból pozitívumot jelentő kedvező környezeti jellemzőkkel bíró helyettesítő termékek és a potenciális versenytársak bővülésére mutattam rá. Kiemeltem, hogy az öko-ipar területén a verseny semmilyen korlátozása nem indokolt a környezetvédelemre való hivatkozással.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kerekes Sándor
Kulcsszavak:környezetvédelem, vállalati környezeti magatartás, versenyképesség
Témakör:Környezet-gazdaságtan
Vállalati vezetés és politika
Azonosító kód:275
A védés dátuma:8 Február 2008
Elhelyezés dátuma:11 Jan 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap