Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepe = Management control system design and the organisational role of controllers

Szukits, Ágnes (2017) Menedzsmentkontroll rendszerek és a controller szervezeti szerepe = Management control system design and the organisational role of controllers. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2017035

[img]
Előnézet
PDF :
3680Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
3417Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
560Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
644Kb

Absztrakt (kivonat)

(...) A controllerek szervezeti szerepének vizsgálata mindig is a kutatók érdeklődésének középpontjában állt, de az utóbbi évtizedben különösen nagy figyelem irányult rá. A közelmúlt vállalati összeomlásai nemcsak a külső kontrollmechanizmusok hibáit jelzik, de a belső kontroll hiányosságait is. A megkérdőjelezhető számviteli eljárások és a gyenge belső beszámolási rendszerek (és nyomás alatti tevékenykedő audit partnerek) olyan gigavállalatok bukásához vezettek, mint az Enron vagy a WorldCom. Ezen botrányok után pár évvel, 2008-ban kezdődő pénzügyi, majd gazdasági válság egyértelművé tette, hogy szükség van a kontroll mechanizmusok változtatására. Manapság mind a gyakorlati, mind az elméleti szakemberek arról számolnak be, hogy ez a változás – legalább részben – bekövetkezett, s ezen változások részeként a controllerek több feladattal és nagyobb felelősséggel bírnak. A controllerek szerepében bekövetkező változás levezethető a működési környezetük radikális változásából (Dobák, 2009; Dankó & Barakonyi, 2012; Horváth, 2012). A változások tetten érhetők mind a külső környezetben (változó piaci feltételek, új menedzsment filozófiák), mind a belső környezetben (szervezeti átalakulások, IT rendszerek fejlődése, fejlődő humán erőforrás) (Burns & Baldvinsdottir, 2005). A controllerek szerepét és a menedzsmentkontroll rendszereket (MKR) befolyásoló kontingencia faktorokat számos tanulmány vizsgálta, de a kettő közti kapcsolat már kevesebb figyelmet kapott. Ezen kutatási hiátus pótlására jelen disszertáció a menedzsmentkontroll rendszerek és a controllerek szervezetekben betöltött szerepei közti kapcsolatot kutatja, a külső környezet és egyéb befolyásoló faktorok vizsgálata nélkül. Habár a tágabb kontextus jelentősége vitathatatlan, kutatásomban a menedzsmentkontroll formális eszközei, a vezetésnek nyújtott információk és a controlleri szerepek kapcsolatrendszerére fókuszálok. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Dobák Miklós
Témakör:Vállalati szervezet
Számvitel
Azonosító kód:970
A védés dátuma:24 Október 2017
DOI:10.14267/phd.2017035
Elhelyezés dátuma:13 Okt 2017 10:45
Utolsó változtatás:24 Okt 2017 17:55

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap