Gyermekvállalási döntések és termékenységi idősorok 1970-től 2011-ig = Childbearing decisions and fertility time series between 1970 and 2011

Németh, Petra (2016) Gyermekvállalási döntések és termékenységi idősorok 1970-től 2011-ig = Childbearing decisions and fertility time series between 1970 and 2011. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016041

[img]
Előnézet
PDF :
2396Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
776Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
706Kb

Absztrakt (kivonat)

Magyarországnak – ahogy az európai országok többségének – a legfőbb demográfiai problémája a társadalom öregedése. A népesség elöregedésében két tényező játszott/játszik fontos szerepet: a születések számának hullámzó csökkenése illetve alacsony szintje, és a születéskor várható élettartam folyamatos növekedése. A demográfiai átrendeződés gazdasági következményei igen súlyosak: a potenciális adó- és/vagy járulékfizetőknek a nyugdíjjogosultakhoz viszonyított aránya csökken, az időskorúak egészségügyi ellátásának terhe nő, míg a munkakínálat szűkül. Az elöregedésből származó problémák kezelését, a generációk közötti tehermegosztást tovább nehezíti az a tény is, hogy Magyarországon európai viszonylatban alacsony a munkaképes korú népesség aktivitása/foglalkoztatása, bár az utóbbi években javuló tendenciát mutat. Magyarországon a születésszám visszaesése három tényező együttes következménye – egyrészt a szülőképes korú női népesség számának csökkenésére, az átlagos gyermekvállalási kedv történelmi mérséklődésére és az átlagos anyai életkor fokozatos emelkedésére vezethető vissza –, melyek közül a disszertáció keretein belül az utóbbi kettő alakulására fókuszálunk mind makro- mind pedig mikroszinten.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Berde Éva
Témakör:Statisztika
Azonosító kód:928
A védés dátuma:14 November 2016
DOI:10.14267/phd.2016041
Elhelyezés dátuma:20 Okt 2016 14:07
Utolsó változtatás:25 Nov 2016 13:36

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap