Bankszabályozás a válság után. A 2008-as világgazdasági válság hatása a pénzügyi intézményrendszerre = Banking regulation after the crisis. The effect of the 2008 world economic crisis on the financial institutions

Pesuth, Tamás (2016) Bankszabályozás a válság után. A 2008-as világgazdasági válság hatása a pénzügyi intézményrendszerre = Banking regulation after the crisis. The effect of the 2008 world economic crisis on the financial institutions. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2016019

[img]
Előnézet
PDF :
2627Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
589Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
441Kb

Absztrakt (kivonat)

A 2008-as világgazdasági válság óta a bankrendszer folyamatos átalakulása tapasztalható a világ egészén, ami - bizonyos nemzeti-regionális sajátosságok ellenére is - egy új típusú pénzügyi intézményrendszer kialakulását jelzi. Ennek lényege, hogy egy új típusú banki kultúra jelenik meg és ezt a banki kultúrát segíti a megváltozott jegybanki és bankszabályozói magatartás. Dolgozatom célja, hogy bemutassam, hogy a 2008-as világgazdasági válság hatására milyen változás ment végbe a bankszabályozásban - globális, európai és nemzeti szinten -, illetve, hogy a végbement szabályozói változások mögött milyen alapkoncepció található. _____ Since the 2008 world economic crisis a constant transformation of the banking system can be observed throughout the world which - in spite of some national, regional specificities - indicates the formation of a new type of financial system. Significantly, a new type of banking culture is appearing and the changing practices of central banking and banking regulation are supporting this new banking culture. My dissertation aims to present the changes that have taken place in banking regulation – at the global, European and national levels – as a result of the 2008 world economic crisis. It also aims to present the basic concept that is behind the changes that have taken place.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Bánfi Tamás
Témakör:Pénzügy
Nemzetközi kapcsolatok
Azonosító kód:906
A védés dátuma:17 Május 2016
DOI:10.14267/phd.2016019
Elhelyezés dátuma:03 Máj 2016 11:47
Utolsó változtatás:27 Máj 2016 13:03

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap