Washingtoni vagy pekingi konszenzus? Világgazdasági súlyponteltolódások az Egyesült Államok és Kína között = Washington or Beijing Consensus? Shifts in global economic power between the United States and China

Szilágyi, Judit (2015) Washingtoni vagy pekingi konszenzus? Világgazdasági súlyponteltolódások az Egyesült Államok és Kína között = Washington or Beijing Consensus? Shifts in global economic power between the United States and China. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2015059

[img]
Előnézet
PDF :
2268Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
552Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
1121Kb

Absztrakt (kivonat)

A doktori disszertáció témája az Egyesült Államok és Kína kapcsolatainak és eltérő gazdasági modelljeinek vizsgálata, különös tekintettel a világgazdasági válság kirobbanása óta bekövetkezett eseményekre, érdekviszony-változásokra. A világgazdasági és világpolitikai súlyponteltolódások ugyan már korábban kezdtek kirajzolódni, azonban a téma időbeli lehatárolását logikusan jelenti a globális válság, mivel ennek kapcsán gyorsultak fel a korábbi folyamatok és kerültek előtérbe a két ország közti törésvonalak, valamint kooperációs lehetőségek és kényszerek, továbbá az általános gazdasági modellváltásról szóló viták, melyek a dolgozat fő kutatási irányait is adják. (...) ____ The dissertation deals with the different ecocnomic models of the United States and China, with special regard to the changes since the beginnings of the global economic crisis. The crisis creates a logical starting point for our research as it has highlighted the main conflicts between the two countries as well as between the two economic models represented by them and opened a global debate about the possible future models of capitalism.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Rostoványi Zsolt
Témakör:Nemzetközi kapcsolatok
Nemzetközi gazdaság
Azonosító kód:881
A védés dátuma:24 November 2015
DOI:10.14267/phd.2015059
Elhelyezés dátuma:19 Nov 2015 08:04
Utolsó változtatás:17 Dec 2015 05:49

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap