Az ICT szektorban működő projektvezetők személyes jellemzőinek hatása a projektsiker alakulására = The impact of personal attributes of project managers working in ICT sector on achieving project success

Blaskovics, Bálint (2014) Az ICT szektorban működő projektvezetők személyes jellemzőinek hatása a projektsiker alakulására = The impact of personal attributes of project managers working in ICT sector on achieving project success. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014082

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció magyar nyelven)
2586Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
1512Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
624Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
550Kb

Absztrakt (kivonat)

A projektekre fordított összeg ellenére a projekt sikerességének aránya igen alacsony. Megközelítőleg mintegy csak harmaduk fejeződik be sikeresen, holott hatalmas összeget, a világ GDP-jének majdnem 20%-át költik projektekre. A sikeresség aránya némely szektor esetén még ennél is rosszabb (pl. az IT-ben), azonban az alacsony sikerességi ráta minden szektorban tetten érhető. Kutatások kimutatták, hogy a fő okokat nem a kvantitatív, hanem a kvalitatív tényezők jelentik, mint pl. az elégtelen projektbehatárolás vagy a nem megfelelő kommunikáció. A vállalatok számára pedig az alacsony sikerességi ráta – a projektekre költött nagy összeg és azok stratégiai jelentősége miatt – nem elfogadható. Ezért az ezekhez kapcsolódó vizsgálat kiemelten fontos lehet. Ennek megfelelően számos kutatás foglakozott már a projektsikerrel, és az ezt elősegítő (vagy épp gátló) tényezőkkel. Azonban ezeknek a műveknek a döntő többsége komoly hiányosságokkal bír. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Görög Mihály
Témakör:Információgazdaság
Azonosító kód:822
A védés dátuma:17 December 2014
DOI:10.14267/phd.2014082
Elhelyezés dátuma:05 Dec 2014 08:05
Utolsó változtatás:30 Ápr 2015 14:09

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap