A finanszírozási likviditás hatása a piaci kockázatok fedezésére = Market risk hedging under liquidity constraints

Dömötör, Barbara (2014) A finanszírozási likviditás hatása a piaci kockázatok fedezésére = Market risk hedging under liquidity constraints. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014075

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
2366Kb
[img]
Előnézet
PDF : (dissertation)
2294Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
607Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
479Kb

Absztrakt (kivonat)

Az értekezés témájának választott finanszírozási likviditás kérdése a dolgozat írásának kezdete óta még időszerűbbé vált, mivel a válság következtében a szabályozói előírások és a pénzügyi intézmények kockázatkezelése is egyre inkább megköveteli a partnerkockázatok fokozottabb figyelemmel kísérését és korlátozását. Míg elméletben a tőzsdén kívüli pénzügyi származtatott termékek (határidős megállapodások) likviditási kockázattól mentes ügyletek, lévén hogy lejáratig nem generálnak fizetési kötelezettséget, a gyakorlati tapasztalat az, hogy az ügylet futamidő alatti nem realizált veszteségéből adódó partnerkockázatot csak egy bizonyos szintig hajlandóak vállalni a pénzügyi intézmények, efölött biztosítékot követelnek partnereiktől. Így a tőzsdén kívüli ügyletek is útvonalfüggő termékekké váltak, eredményük függ az alaptermék futamidő alatti alakulásától. Ennek következtében a kockázatkezelés során nem lehet figyelmen kívül hagyni a fedezeti céllal kötött pénzügyi derivatívok potenciális finanszírozási szükségletét, aminek hatása magyarázatul szolgálhat a derivatív eszközök kínálatának széles palettájára, valamint a gyakorlatban tapasztalható alul- és túlfedezés tényére. A kutatás célja a finanszírozási likviditás modellezése és integrálása a vállalati fedezés elméleti modelljeibe. A szakirodalom eredményei alapján felírt saját modell feloldja az előzőek azon feltételezését, hogy a fedezeti ügylet várható értéke nulla. Ezáltal a fedezés nemcsak a vállalati profit varianciáját befolyásolja, hanem a fedezés várható értéke és a finanszírozásának költségein keresztül a profit nagyságára is hat. Az adott feltételezések mellett levezetem az optimális fedezés alsó és felső korlátját, megmutatom, hogy a fedezeti pozíció várható értéke nemcsak az alul-, de akár a túlfedezést is indokolhatja. Az optimális fedezési arány konkrét értéke paraméterfüggő, azt különböző szimulációkban számszerűsítem, a finanszírozási költség és a vállalati kockázatkerülés mértékének függvényeként. Megvizsgálom továbbá, hogy az elméleti eredményeket mennyiben igazolja a kockázatkezelési gyakorlat, a magyar vállalatok kockázatkezelését aggregált adatokon és egy kérdőíves felmérésen keresztül elemzem.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Száz János
Kulcsszavak:finanszírozási likviditás, pénzügyi kockázat, elméleti modell
Témakör:Pénzügy
Azonosító kód:815
A védés dátuma:1 December 2014
DOI:10.14267/phd.2014075
Elhelyezés dátuma:20 Nov 2014 13:17
Utolsó változtatás:16 Dec 2014 15:18

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap