A nemzeti parlamentek lehetőségei az európai uniós döntéshozatal befolyásolására. Út a lisszaboni szerződésig és azon túl = Possibilities of the national parliaments to influence the european union’s decision-making. Way till the treaty of lisbon and beyond

Szalóki, Katalin (2014) A nemzeti parlamentek lehetőségei az európai uniós döntéshozatal befolyásolására. Út a lisszaboni szerződésig és azon túl = Possibilities of the national parliaments to influence the european union’s decision-making. Way till the treaty of lisbon and beyond. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014049

[img]
Előnézet
PDF :
5Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
575Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
502Kb

Absztrakt (kivonat)

A nemzeti parlamentek uniós döntéshozatali befolyásolásának lehetőségét vizsgálni igen aktuális téma. Egyrészről a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésével a nemzeti parlamentek történelmi jelentőségű jogi lehetőségeket kaptak az uniós döntéshozatal befolyásolására. Ugyan továbbra sem tekinthetők a döntéshozatal elsődleges résztvevőinek, de olyan eszközöket kaptak, amelyekkel közel tudnak kerülni ehhez a körhöz. Ugyanakkor pedig az uniós tagállamok belpolitikájában, valamint az uniós intézményekkel kapcsolatos felmérésekben folyamatosan jelenlévő téma az ún. demokráciadeficit, valamint annak a kérdésnek a feszegetése, hogy miként volna lehetséges annak biztosítása, hogy az uniós szinten meghozott döntések nagyobb legitimációt élvezzenek tagállami szinten, elsősorban az állampolgárok megítélésében. Az uniós csatlakozással a parlamentek bizonyos hatásköröket eleve kénytelenek uniós szintre – főként a Tanácsban az ország képviseletét ellátó kormányokra – bízni, azonban a hatáskörök átruházásának problematikája mellett még legalább ennyire érdekes és aktuális kérdés az ún. „lopakodó döntéshozatal” vizsgálata. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kutasi Gábor
Témakör:Nemzetközi kapcsolatok
Azonosító kód:792
A védés dátuma:29 Szeptember 2014
DOI:10.14267/phd.2014049
Elhelyezés dátuma:25 Szept 2014 10:04
Utolsó változtatás:13 Nov 2014 13:21

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap