Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól = Media multitasking. On new generations’ changing habits of media consumption and communication

Székely, Levente (2014) Média multitasking. Az új generációk megváltozó médiafogyasztási és kommunikációs szokásairól = Media multitasking. On new generations’ changing habits of media consumption and communication. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014015

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
2806Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
742Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
879Kb

Absztrakt (kivonat)

Az utóbbi évek kutatási eredményei szerint az információs kor emberének kommunikációs és médiafogyasztási szokásait meghatározza a multitasking, amely az ifjúsági korosztályok mellet a teljes felnőtt társadalomban is egyre gyakoribb. A multitasking témában készült kutatások jellemzően a párhuzamosság növekvő szerepével foglalkoznak, illetve hatásával a kognitív folyamatokra. Kutatásomban a fentiekhez kapcsolódóan a médiafogyasztás során megfigyelhető és terjedő párhuzamosság (média multitasking) tevékenységtípusokhoz kapcsolódó vizsgálatát végzem el, két tevékenységcsoportra koncentrálva, elsősorban a rekreációs, illetve az erőforrás-bővítő tevékenységekre. Arra keresek választ, hogy az egyes tevékenységek mentén milyen mértékben van jelen a multitasking, milyen szerepük van a multitaskingba belépő tevékenységek céljainak és jellegének. Az értekezést több általam végzett kvalitatív és kvantitatív kutatás alapozza meg, amelyek közül egyesek eredményei korábban nem kerültek publikálásra. Az empirikus kutatási adatok közlése mellett munkámban egy elméleti multitasking modellkísérletet is bemutatok, valamint javaslatokat teszek a párhuzamos tevékenységek statisztikai mérésére (multitasking indexek).

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Gálik Mihály
Témakör:Média és kommunikáció
Szociológia
Azonosító kód:766
A védés dátuma:22 Május 2014
DOI:10.14267/phd.2014015
Elhelyezés dátuma:12 Máj 2014 13:08
Utolsó változtatás:28 Máj 2014 09:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap