Az Egyesült Államok tágabb közel-keleti stratégiája és a transzatlanti kapcsolat a 2001. szeptember 11-ét követő évtizedben = The greater Middle East strategy of the United States and the transatlatic relationship in the decade following September 11 2001

Varga, Gergely (2014) Az Egyesült Államok tágabb közel-keleti stratégiája és a transzatlanti kapcsolat a 2001. szeptember 11-ét követő évtizedben = The greater Middle East strategy of the United States and the transatlatic relationship in the decade following September 11 2001. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014021

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
2793Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
528Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
385Kb

Absztrakt (kivonat)

Az értekezés alapvető kutatási kérdése az, hogy a 2001-et követő évtizedben az amerikai tágabb közel-keleti politika erősítette vagy gyengítette a transzatlanti kohéziót, mindenekelőtt a NATO politikai egységére, hatékonyságára, jövőképére tekintettel. A disszertáció alaphipotézise szerint az amerikai tágabb közel-keleti stratégia összességében gyengítette a transzatlanti kohéziót. Értelemszerűen az első lépcső ennek a kérdésnek a feltárásához az amerikai tágabb közel-keleti politika tartalmának és regionális hatásainak a bemutatása. Ennek megfelelően a disszertáció első részében az alapvető cél az amerikai tágabb közel-keleti stratégia folytonosságának és változásainak a vizsgálata a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat követő évtizedben, egészen 2011 elejéig, az „arab ébredés” kezdetéig. Emellett kitérünk annak a kérdéskörnek a vizsgálatára is, hogy a vizsgált térségre irányuló stratégiát mennyiben tekinthetjük az Egyesült Államok szempontjából sikeresnek vagy sikertelennek. A disszertáció második részének a célja az amerikai tágabb közel-keleti stratégia transzatlanti vetületeinek feltárása a vizsgált korszakra tekintve. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Magyarics Tamás
Kulcsszavak:USA, Közel-Kelet, biztonságpolitika, NATO
Témakör:Nemzetközi kapcsolatok
Azonosító kód:762
A védés dátuma:19 Május 2014
DOI:10.14267/phd.2014021
Elhelyezés dátuma:29 Ápr 2014 10:39
Utolsó változtatás:11 Nov 2014 15:49

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap