Dendrológiai kertek a 19. századi magyarországi kertépítészetben = Dendrological gardens in 19th century garden architecture in Hungary

Sárospataki, Máté (2014) Dendrológiai kertek a 19. századi magyarországi kertépítészetben = Dendrological gardens in 19th century garden architecture in Hungary. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2014014

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
19Mb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
139Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
114Kb

Absztrakt (kivonat)

Disszertációm elsődleges célja, hogy összegyűjtsem azokat a még létező és már nem létező magyar tájképi kerteket, amelyek növényalkalmazásában és kerti térkompozíciójának kialakításában a különböző egzóta fafajok jelentős szerepet játszottak. Számos olyan 19. században létesült, vagy abban az időben átalakított kertről tudunk ugyanis, amelyeknek növényanyagában, kompozíciós megoldásaiban a meglévő idős és egzóta növényállomány meghatározó szerepe ma is tükröződik. A fenti gyűjteményes tájképi kerteket hazánkban dendrológiai kerteknek is nevezzük. A fogalom szabatos definiálására és a dendrológiai kertek átfogó kutatására azonban eddig még nem volt példa. Kutatásommal ezt a hiányt próbálom pótolni. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Fekete Albert
Témakör:Tájépítészet
Azonosító kód:753
A védés dátuma:29 Április 2014
DOI:10.14267/phd.2014014
Elhelyezés dátuma:09 Ápr 2014 09:58
Utolsó változtatás:28 Máj 2014 10:57

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap