A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben = The development of the social capital in the hungarian-romanian cross border area

Csetnek, Tünde Tímea (2013) A társadalmi tőke fejlődése a magyar-román határ menti övezetben = The development of the social capital in the hungarian-romanian cross border area. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013053

[img]
Előnézet
PDF :
2041Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
118Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
237Kb

Absztrakt (kivonat)

PhD dolgozatom a részvételi akciókutatás sajátos esetének tekinthető. Nem hagyományos társadalomtudományi kutatásként indult, hanem éppen ellenkezőleg: részvétellel és akciókkal. A közösségi részvétel és az ismétlődő akciók generáltak kutatói érdeklődést. Munkám során olyan empirikus tapasztalatokra tettem szert, amelyek mennyiségi és minőségi elrendezést igényelnek. Miért is fontos ez az elrendezés? Ennek két oka van. Egyrészt azért, hogy kiismerjem magam a tapasztalatok “útvesztőjében”, másrészt azért, hogy olyan struktúrát és tartalmat alakítsak ki, amely lehetőséget teremt arra, hogy a tapasztalatokat közérthető módon fejezzem ki. PhD dolgozatom célja a határ menti együttműködési lehetőségek és korlátok feltárása egy átfogó kutatási dolgozat formájában, az intézményi kapacitás “szemüvegén” keresztül, felhasználva az elvégzett akciókutatás eredményeit. Meggyőződésem, hogy a határ menti közös, valós fejlesztés csak a térségben tevékenykedő aktív szervezetek bevonásával valósulhat meg, hiszen a fejlesztési folyamatok kezdeményezői a helyi intézmények és lakosok. Viszont azt is figyelembe kell venni, hogy az egyes pályázatok megvalósítása nagymértékben függ a helyi szervezetek hozzáállásától is: képesek és hajlandóak-e felelősséget vállalni a közösségért, ténylegesen felvállalják-e intézményi céljaikat?

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Jenei György, Hajnal György
Kulcsszavak:társadalmi tőke, civil társadalom
Témakör:Politikatudomány
Szociológia
Azonosító kód:727
A védés dátuma:13 November 2013
DOI:10.14267/phd.2013053
Elhelyezés dátuma:05 Nov 2013 10:29
Utolsó változtatás:23 Szept 2014 12:25

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap