A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata = The Hungarian government elite between 1990 and 2010. A study of career paths in the government

Ványi, Éva (2013) A magyar kormányzati elit 1990 és 2010 között. A kormányzati karrierút vizsgálata = The Hungarian government elite between 1990 and 2010. A study of career paths in the government. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013047

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1119Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
145Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
157Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertáció célja, hogy egy általános képet adjon a rendszerváltás utáni magyar kormányzati elitről, kik kerültek az elmúlt két évtizedben kormányzati pozícióba, milyen szocio-demográfiai háttérrel rendelkeznek, milyen politikai és/vagy szakmai karrierutat jártak be a kormányzati pozícióba kerülésük előtt, és hová tartottak az onnan való kikerülés után. A kormányzati elit leíró elemzésének célja, hogy egy hosszabb periódusban, húsz év adatsorainak elemzése alapján empirikus adatok segítségével bemutassa elitváltás és az elitreprodukció folyamatát. Választ keres arra, hogy a rendszerváltás utáni években publikált nagyarányú elitcsere jellemző-e a kormányzati elit esetében is, másrészt megvizsgálom, hogy mutat-e ciklikusságot az elittagok kiválasztódása: az elitcseréket követik-e visszatérések, és mi a jelentősége a politikai rendszerre vetítve ezeknek a folyamatoknak.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Ilonszki Gabriella
Témakör:Politikatudomány
Szociológia
Azonosító kód:721
A védés dátuma:20 Szeptember 2013
DOI:10.14267/phd.2013047
Elhelyezés dátuma:06 Szept 2013 09:50
Utolsó változtatás:23 Szept 2014 12:24

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap