Nemzeti érdekek az EU-ban. Az olasz európa-politika tanulságai, különös tekintettel az európai gazdasági kormányzásban betöltött szerepre = National Interests in the EU. Experiences of Italy’s European policy with special regard to its role in the European economic governance

Czékus, Bálint Tibor (2013) Nemzeti érdekek az EU-ban. Az olasz európa-politika tanulságai, különös tekintettel az európai gazdasági kormányzásban betöltött szerepre = National Interests in the EU. Experiences of Italy’s European policy with special regard to its role in the European economic governance. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013018

[img] PDF : (disszertáció)
8Mb
[img] PDF : (draft in English)
614Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
749Kb

Absztrakt (kivonat)

A disszertáció a hazai és a nemzetközi szakirodalom elemzésén keresztül vizsgálja a nemzeti és az európai (közösségi) érdek viszonyát, ezek alakulását az integrációs folyamatban. Választ próbál találni arra, hogy mi a fő oka annak az utóbbi évtizedben egyre inkább erősödő jelenségnek, amely az EU nemzetek feletti jellegének visszaszorulásában, és ezzel párhuzamosan a közösségi szakpolitikák alakításakor a kormányközi logika érvényesülésének erősödésében összegezhető. Az elemzés során nem lehet eltekinteni az európai integráció társadalmi aspektusaitól, így ezek között kiemelten a projekttel való lakossági azonosulás, más szóval az egyébként sokdimenziós, tagállamonként és időben változó identitás problematikájától. A dolgozat kiemelten foglalkozik az olasz Európa-politika fejlődésével és érvényesülésével. Róma EU-politikájának elemzése már csak azért is érdekes feladat, mert Itália európai középhatalmi státuszából adódóan az a klasszikus közösségi-államközi, látszólag ellentétes „módszer” metszéspontjában található. Megnyilvánulási formái ennek megfelelően – a külső szemlélő számára akár bizonytalankodásnak hatóan - váltakozó hangsúllyal ötvözik a nemzetek feletti és a kormányközi stratégiát. Az olasz integrációs politika hagyományainak, általános geopolitikai-külpolitikai keretrendszerének, változásainak részletes elemzése elengedhetetlen az egyes szakpolitikák terén tanúsított olasz törekvések megértéséhez. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kiss J. László
Kulcsszavak:Olaszország, válságkezelés, Európai Unió
Témakör:Gazdaságpolitika
Azonosító kód:687
A védés dátuma:2 Május 2013
DOI:10.14267/phd.2013018
Elhelyezés dátuma:22 Ápr 2013 14:48
Utolsó változtatás:03 Okt 2014 09:33

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap