Polgármester vagy képviselő? A mandátumhalmozás jelensége a Magyar Országgyűlésben = Mayor or MP? The practice of dual-mandate holding in the Hungarian National Assembly

Várnagy, Réka (2013) Polgármester vagy képviselő? A mandátumhalmozás jelensége a Magyar Országgyűlésben = Mayor or MP? The practice of dual-mandate holding in the Hungarian National Assembly. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Politikatudományi Doktori Iskola. DOI 10.14267/phd.2013007

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1102Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
354Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei maghyar nyelven)
533Kb

Absztrakt (kivonat)

Az országos és a helyi politika viszonya kritikus kérdése a magyar politikai rendszernek, amelyben a centralizációs törekvések és a helyi autonómia hiánya a döntéshozatali központ dominanciáját és a helyi képviselők centrum felé törekvését eredményezik. Az országos és a helyi politika összefonódását személyükben testesítik meg azok a politikusok, akik egyszerre vállalnak feladatot a helyi és az országos politikában. Közülük is a legláthatóbb csoportot azok a képviselők alkotják, akik országgyűlési mandátumukkal párhuzamosan polgármesteri funkciót is betöltenek. Talán láthatóságuk okán is őket éri leggyakrabban kritika, a mandátumhalmozás elleni megszólalásokban populáris (ne kapjanak két fizetést) és szakmai érvek (a személyi összefonódás átláthatatlanná teszi a viszonyokat) egyaránt megjelennek és az önkormányzati rendszer átalakításáról szóló vitáknak is visszatérő motívuma az összeférhetetlenség szigorúbb szabályozása. Ennek ellenére 1994 óta a mandátumhalmozó képviselők száma egyre nő az országgyűlésben, a kezdetben jellemzően szocialista polgármester-képviselők mellé felzárkóztak, sőt túlnyomó többségbe kerültek a jobboldali politikusok, így a mandátumhalmozás vitathatatlan jellemzője lett a magyar politikai életnek. A növekvő jelenlét és az ezt kísérő növekvő figyelem ellenére a jelenség tudományos igényű vizsgálatával még adós a magyar politikatudomány. Disszertációm célja a helyi és országos politika személyi összefonódásának dokumentálása és elemzése, a jelenség rekrutációs hátterének és tartalmi elemeinek tudományos vizsgálata. Kutatásom három dimenzióban vizsgáltam a mandátumhalmozás megjelenését és szerepét illetve a mandátumhalmozás tartalmát. A helyi és az országos szintű politizálás első megközelítésben rekrutációs kérdés, ami meghatározza a politikai elit karrierútját. A helyi szintű politikai tevékenység vagy politikai pozíció két funkciót tölthet be: egyrészt belépési kaput jelent a politikai arénába, másrészt ugródeszkaként szolgálhat a további karrierhez. Sok esetben a helyi kötődés túlmutat a politikai életpálya kezdeti szakaszán és az egymásutániság mellett a helyi és országos politizálás viszonyára az egymásmellettiség is egyre jellemzőbb. A mandátumhalmozás második megközelítésben képviseleti kérdés. hiszen felveti a helyi és országos elköteleződés konfliktusát. Bár a helyi kötődés és a választókerületi fókusz egyre erőteljesebben van jelen a képviselők szerepfelfogásában, még megválaszolatlan az a kérdés hogy ezek az attitűdök mennyire határozzák meg a képviselők tényleges tevékenységét. Végül pedig a mandátumhalmozás demokrácia kérdés, ami befolyásolja az önkormányzás autonómiáját, a döntéshozatal átláthatóságát és a politikai elit zártságát is.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Ilonszki Gabriella
Témakör:Politikatudomány
Azonosító kód:671
A védés dátuma:27 Február 2013
DOI:10.14267/phd.2013007
Elhelyezés dátuma:13 Feb 2013 13:46
Utolsó változtatás:23 Szept 2014 12:21

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap