A kontingenciatényezők hatása a termelési gyakorlatok használatára és a működési teljesítményre = The effect of contingencies on the use of manufacturing practices and operations performance

Matyusz, Zsolt (2012) A kontingenciatényezők hatása a termelési gyakorlatok használatára és a működési teljesítményre = The effect of contingencies on the use of manufacturing practices and operations performance. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástani Doktori Iskola.

[img] PDF : (disszertáció)
1193Kb
[img] PDF : (dissertation in English)
1277Kb
[img] PDF : (draft in English)
114Kb
[img] PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
156Kb

Absztrakt (kivonat)

Disszertációmban azt vizsgáltam, hogy a termelés néhány kontingenciatényezője milyen hatást gyakorol arra, hogy a termelő vállalatok milyen termelési gyakorlatokat milyen mértékben használnak és mindez milyen működési teljesítményhez vezet. Ennek érdekében először feltártam a vonatkozó szakirodalmat, mégpedig két fázisban. Először visszamentem a kontingenciatényezőkkel foglalkozó alapirodalomig a kontingenciaelmélet és a stratégiai menedzsment területére, hogy azonosíthassam a legjelentősebb kontingenciatényezőket, majd ezek alapján felkutattam az operations management (OM) területén már publikált forrásokat az első fázis eredményeire alapozva és azokat szem előtt tartva. Összesen négy kontingenciatényezőt azonosítottam: a környezetet, a méretet, a technológiát és a stratégiai fókuszt (ami az OM területének specialitása és a vállalat termelési stratégia orientációját jelzi). Szintén utánanéztem a termelési gyakorlatok és a működési teljesítmény kapcsolatának. Ezen tudásra alapozva fogalmaztam meg kutatási modellemet és öt hipotézisemet, melyek a következők voltak: H1: a modellben vizsgált termelési gyakorlatok szignifikáns hatást gyakorolnak a működési teljesítményre. H2: a modellben vizsgált kontingenciatényezők szignifikáns hatást gyakorolnak a vállalatok által használt termelési gyakorlatok alkalmazási szintjére. H3: a modellben vizsgált kontingenciatényezők moderálják a termelési gyakorlatok és a működési teljesítmény közötti kapcsolatot. H4: léteznek egymástól eltérő, stabil kontingenciatényező – termelési gyakorlat konfigurációk. H5: kimutatható az egyenvégűség (equifinality) állapota, azaz léteznek olyan egymástól eltérő, stabil kontingenciatényező – termelési gyakorlat konfigurációk, melyek ugyanolyan magas szintű működési teljesítményhez vezetnek.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Demeter Krisztina
Kulcsszavak:kontingenciaelmélet, termelési gyakorlatok, termelési stratégia, operations management, manufacturing practices, manufacturing contingencies
Témakör:Logisztika, termelésszervezés
Azonosító kód:655
A védés dátuma:22 November 2012
Elhelyezés dátuma:19 Nov 2012 11:09
Utolsó változtatás:09 Ápr 2015 18:10

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap