To trust or not to trust. Trust Towards Democratic Institutions in Central and Eastern Europe after the Regime Change in 1989-1990 – with a Special Focus on Hungary = Bízni vagy nem bízni? A demokratikus intézmények iránti bizalom a rendszerváltás után Kelet- és Közép-Európában – és ezen belül Magyarországon [védés előtt]

Bakonyi, Eszter (2012) To trust or not to trust. Trust Towards Democratic Institutions in Central and Eastern Europe after the Regime Change in 1989-1990 – with a Special Focus on Hungary = Bízni vagy nem bízni? A demokratikus intézmények iránti bizalom a rendszerváltás után Kelet- és Közép-Európában – és ezen belül Magyarországon [védés előtt]. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF : (dissertation in English)
1591Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
236Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
244Kb

Absztrakt (kivonat)

A szerző disszertációjában azt vizsgálja, hogyan változott a társadalmi bizalom Kelet- és Közép-Európában, illetve ezen belül Magyarországon a rendszerváltást követő két évtizedben. A kutatás nagyrészt exploratív megközelítést használ, de konfirmatív része is van. A bizalom elméletei közül a civil társadalom, a társadalmi tőke és a „trust as a process” megközelítésre, valamint Niklas Luhmann bizalomelméletére támaszkodik, az intézményelméletek közül pedig a gazdasági, racionális döntéselméleti, valamint a kulturális, történelmi – más terminológiával „calculus approach” és „cultural approach” – elméletekre. A szerző a dolgozathoz nemzetközi összehasonlító felméréseket, magyarországi, 20 évet felölelő idősoros reprezentatív felméréseket, valamint saját magyarországi reprezentatív felmérést használt fel. A dolgozat egyik törekvése az volt, hogy az intézményi és a társadalmi bizalom néhány jelentősebb elméletének megállapításait vizsgálja empirikus adatokon matematikai-statisztikai modellekkel. Második célja az volt, hogy feltárja, milyen társadalmi-kognitív folyamatok zajlottak le a kelet- és közép-európai új demokráciákban, ezeken belül is Magyarországon az intézmények iránti bizalom szempontjából. Hogyan alakult a bizalom különböző intézmények és intézménytípusok iránt, milyen a bizalmi képe a közvéleményben ugyanannak az intézménynek a különböző országokban, és megfigyelhető-e valamilyen szabályszerűség az intézményi bizalom alakulásában az eltelt évtizedekben. A disszertáció harmadik és egyben legnagyobb kihívást jelentő célja az volt, hogy túllépjen a szokásos intézményibizalom-vizsgálatokon abban az értelemben, hogy nem csak az egyes intézmények iránti bizalom szintjét, trendjét és társadalmi-demográfiai háttérváltozókkal való összefüggését kívánja vizsgálni, hanem megpróbálja különböző statisztikai módszerekkel feltárni a bizalom tartalmát. Azaz hogy mi alapján hozzák a polgárok a bizalomra vonatkozó döntéseiket, hogyan lehet modellezni az intézményrendszert a polgárok bizalma alapján, milyen társadalmi csoportok állapíthatók meg az intézmények iránti bizalmuk erőssége és struktúrája alapján, hogy ezek a csoportok hogyan változtak a demokrácia első két évtizedében, és végül hogy miként lehet a szűk környezet, az anonim mások és az intézmények iránti bizalmat rendszerszerűségében, több aspektusból együtt vizsgálni.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Lengyel György
Kulcsszavak:társadalmi bizalom, intézményi bizalom, rendszer iránti bizalom, rendszerbizalom, trust, confidence, institutional trust
Témakör:Szociológia
Azonosító kód:619
A védés dátuma:31 Május 2012
Elhelyezés dátuma:17 Máj 2012 09:50
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap