Progresszív judaizmus Magyarországon. Indentitás-(re)konstrukció reform zsidó közösségben = Progressive Judaism in Hungary. Identity (re)construction in reform Jewish communities

Szász, Antónia (2012) Progresszív judaizmus Magyarországon. Indentitás-(re)konstrukció reform zsidó közösségben = Progressive Judaism in Hungary. Identity (re)construction in reform Jewish communities. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF : (címlap és tartalomjegyzék)
121Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
343Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
236Kb
[img] PDF : - Késleltetett hozzáférés. A teljes szöveg a következő időponttól érhető el: 1 Április 2014
2871Kb

Absztrakt (kivonat)

A progresszív judaizmus egy reformer zsidó vallási mozgalom és ideológia, amelynek gyökerei a felvilágosodásig nyúlnak vissza. Ma világviszonylatban követőinek számát tekintve a legnépesebb zsidó vallási irányzat. Magyarországon az első progresszív szervezetet a rendszerváltozás időszakában alapították. Vallási vezetője egy női rabbi lett, ami különösen szembetűnővé tette újító, szabadelvű, emancipált felfogását és gyakorlatát. Integrációs törekvéseit határozott elutasítás fogadta a tágabb zsidó vallási mezőben. A disszertáció a progresszív judaizmus hazai megjelenésének társadalmi körülményeivel és szerepével foglalkozik. Megvizsgálja, hogyan és milyen tényezők hatására alakult a hazai progresszív szervezetek helyzete – társadalmi bázisa, támogatottsága, elfogadottsága és erőforrás-ellátottsága – fennállásuk óta. Igyekszik megragadni a közösségi-felekezeti vonzás fontosabb elemeit, és arra keresi a választ, kik számára és miért vonzó, milyen igényeknek tesz eleget, milyen funkciót tölt be a hívek életében és a társadalomban. A több mint egy évtizedet átfogó kutatás első eredményei rávilágítottak arra, hogy a progresszív közösséghez való csatlakozás motivációi nem szűkíthetők le a vallásosságra és a valláshoz való visszatérésre, ezért a kutatás a továbbiakban kiemelt figyelmet fordított annak megismerésére és magyarázatára, hogy milyen tényezők alakítják az egyéni és társadalmi cselekvéseket. A mozgatórugókat az egyének saját interpretációin keresztül, a társadalmi cselekvéseket a maguk természetes közegében, alapvetően résztvevő megfigyelésen alapuló terepmunka során vizsgálta. Az empirikus tapasztalatok arra engednek következtetni, hogy a zsidó vallásnak és hagyománynak a zsidó identitásépítésben is komoly szerepe van, és az egyének társadalmi cselekvését zsidó önazonosságuk, illetve ezzel kapcsolatos útkeresésük irányítja. A szerző a szakirodalom vonatkozó elméleteinek és téziseinek áttekintésével, az azokra való reflexió során igyekezett kialakítani egy olyan keretet, amelybe a kutatási tapasztalatok értelmezése komplex módon ágyazható.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:A. Gergely András
Kulcsszavak:progresszív judaizmus, zsidó vallási mozgalom, progressive Judaism, progressive Jewish identity
Témakör:Vallás
Szociológia
Azonosító kód:604
A védés dátuma:2012
Elhelyezés dátuma:27 Feb 2012 16:12
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap