A magyar elitértelmiség reputációja = Reputation in the Hungarian Intellectual Elite

Kristóf, Luca (2011) A magyar elitértelmiség reputációja = Reputation in the Hungarian Intellectual Elite. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1232Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
211Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
292Kb

Absztrakt (kivonat)

Disszertációmban a magyar elitértelmiség reputációjának kialakulásával foglalkozom. Azt a kérdést próbálom megválaszolni: hogyan lesz valakiből híres és tekintélyes értelmiségi véleményformáló? Elemzésem fókuszában a magyar értelmiségnek az a csoportja áll, amely, legalábbis a nyilvános véleményformálás szintjén, feladatának tekinti a közügyekben való részvételt. Ez a csoport a véleményformáló értelmiség. Ennek az értelmiségi csoportnak az elitjét, a legtekintélyesebb, legnagyobb hatású intellektueleket vizsgálom. Abból indulok ki, hogy e csoport elitjének meghatározása elsősorban nem intézményi vagy pozícionális kritériumok alapján, hanem a reputáció alapján lehetséges. A reputációs elitmeghatározás lényege, hogy a kiválasztás egy adott csoporthoz tartozó személyek véleményén alapul arról, hogy kik ennek a csoportnak a legmegbecsültebb, legbefolyásosabb tagjai. Disszertációmban amellett érvelek, hogy a reputáció alapvető jelentőséggel bír a kulturális mezők, és így az értelmiségi mező működésében is. Olyan szerveződési mechanizmusnak tekinthető, mely nélkül maga a kultúra működése válna lehetetlenné. Úgy vélem, ha jobban megértjük, hogyan termelődik a reputáció, magát az értelmiségi mező működését értjük meg jobban. Elemzésemmel ehhez szeretnék hozzájárulni. Az elemzésben feldolgozott adatok az MTA PTI 2009-es, 500 fős kulturális elitfelvételéből származnak.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Kovách Imre
Kulcsszavak:véleményformáló értelmiség, elitkutatás
Témakör:Szociológia
Azonosító kód:573
A védés dátuma:3 November 2011
Elhelyezés dátuma:20 Okt 2011 08:33
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap