Integrációs kísérlet Délkelet-Ázsiában = Building an Integration in South East Asia. The ASEAN+3 Cooperation

Lukács, József (2011) Integrációs kísérlet Délkelet-Ázsiában = Building an Integration in South East Asia. The ASEAN+3 Cooperation. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF : (disszertáció)
1784Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
256Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
251Kb

Absztrakt (kivonat)

A világban tapasztalt regionalizációs és integrációs folyamatok közül a viharosan fejlődő délkelet-ázsiai térség sem képez kivételt. Az 1967-ben alapított ASEAN egészen a nyolcvanas évekig csak egy volt a világban látható számos integrációs kezdeményezés közül, melyek nagy része el is tűnt a történelem útvesztőjében. Az ASEAN szövetség azonban megtalálta és kidolgozta közös értékrendszerének alapjait, és így a válságok következtében nem esett szét, sőt éppen ellenkezőleg, még tovább is tudott erősödni. Pedig Európához képest hatalmas hátránnyal indult az ASEAN. Itt nincs közös kontinens, valamint a közös történelem is hiányzik, legalábbis európai értelemben. Kulturálisan, etnikailag és vallásilag is rendkívül diverzifikált a régió, miközben a gazdasági fejlettség színvonalában úgyszintén hatalmas szakadékok mutatkoznak. Sajátos, európai aspektusból nézve feloldhatatlannak tűnő kihívásokkal néztek szembe: a tagállamok közötti különbségek olyan szélsőséges határok között mozogtak, ami majdnem elképzelhetetlenné tette az integrálódás gondolatát is. Mégis sikerült mára egy olyan többnemzetiségű szövetséget létrehozniuk, melyről már megállapítható, hogy az EU-t követően ez a világ második legfejlettebb integrációs testülete. A kelet-ázsiai pénzügyi krízisre is kitűnő és adekvát választ adott a szervezet: létrehozták az ASEAN+3 testületét, melynek értelmében a régió három nagyhatalma (Kína, Japán és Dél-Korea) egy sajátos konfiguráció keretében csatlakozott az alapítókhoz. A szervezet vezetése megmaradt a tíz délkelet-ázsiai állam kezében, de a velük kulturálisan és etnikailag rokon vonásokat mutató három gazdasági óriás is szervezetszerű kapcsolódási lehetőséget kapott. Alig néhány év alatt Kelet-Ázsia önálló, saját érdekeitől vezérelt, és saját értékeire alapozott integrációs szervezetet hozott létre. Természetesen ez egy sajátos, a helyi adottságok alapján felépített integrációs szervezet lesz, amely nem lehet identikus a világ más régióiban található integrációs kezdeményezésekkel. Azonban ezzel egyidejűleg ez a rendkívüli alkalmazkodóképességgel rendelkező régió, mégis szívesen tanul mások hasonló törekvéseinek tapasztalataiból.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Rostoványi Zsolt
Kulcsszavak:ASEAN, ASEAN+3, nemzetközi szervezet
Témakör:Gazdaságpolitika
Nemzetközi kapcsolatok
Azonosító kód:556
A védés dátuma:23 Június 2011
Elhelyezés dátuma:14 Jún 2011 12:03
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:41

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap