A kriptikus és endornavírusok elterjedtsége, perzisztenciája és molekuláris jellemzése = Distribution, persistence and molecular characterization of cryptic and endorna viruses

Szegő, Anita (2010) A kriptikus és endornavírusok elterjedtsége, perzisztenciája és molekuláris jellemzése = Distribution, persistence and molecular characterization of cryptic and endorna viruses. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
14Mb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in english)
128Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
132Kb

Absztrakt (kivonat)

A víruskutatás hagyományosan olyan vírusok vizsgálatára koncentrált, amelyek a kultúrnövényekben szembeötlő tüneteket és termésveszteségeket okoztak. Napjainkra világossá vált, hogy a növényekben számos endofita mikroorganizmus fordul elő, és a gazdában tünetmentesen élősködő vírusok elterjedtsége is alighanem messze meghaladja a tüneteket kiváltó fertőzések gyakoriságát. A legújabb kísérleti eredmények az mutatják, hogy nemcsak egyes endofita gombáknak, hanem vírusoknak is lehetnek a növény számára előnyös, pl. a stressztűrést fokozó hatásai (Xu és mtsai, 2008). Csoportunk olyan növényekben előforduló dsRNS-vírusok vizsgálatával foglalkozik, amelyek nem idéznek elő tüneteket, és egyes növényfajok/ fajták egyedeiben feltehetőleg azok egész élete folyamán fennmaradnak és replikálódnak. Ezek közé tartoznak a Partitiviridae család Alphacryptovirus és Betacryptovirus nemzetségébe sorolt, szegmentált dsRNS genommal rendelkező kriptikus vírusok (Ghabrial és mtsai., 2005), illetőleg az Endornavirus nemzetségbe tartozó, egyetlen 14-17 kbp hosszúságú genomi dsRNS-sel rendelkező endornavírusok (Fukuhara és mtsai., 2006). A kriptikus és endornavírusok több olyan különleges tulajdonsággal rendelkeznek (pl.: pollennel és maggal terjednek, nem okoznak tüneteket, hagyományos virológiai módszerekkel és oltással nem vihetők át, stb.), ami vizsgálatukat rendkívül megnehezíti. E tulajdonságuk és a jellegzetesen alacsony víruskoncentrációjuk miatt a gazdanövényekben történő kimutatásuk nehézkes, felfedezésük általában a véletlennek köszönhető. Ezért jelenleg még csak nem is becsülhető, hányféle különböző kriptikus és endornavírus fordul elő a természetben. A kriptikus növényi vírusok számos növénynemzetségben, így a Beta nemzetségben is rendkívül elterjedtek, s egyes fajok, fajták (szinte) minden egyedében előfordulnak (Xie és mtsai, 1989). A Beta nemzetségben háromféle kriptikus vírust – Beet cryptic virus 1, -2 és -3 (BCV1, -2 és - 3) –azonosítottak, melyeket genomszegmenseik mérete és köpenyfehérjéjük immunológiai tulajdonságai alapján biztosan el lehet különíteni egymástól (Antoniw és mtsai., 1986). (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Lukács Noémi
Kulcsszavak:kriptikus- és endornavírusok, víruskutatás
Témakör:Növénytan, botanika
Azonosító kód:419
A védés dátuma:2010
Elhelyezés dátuma:03 Márc 2010 12:38
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:39

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap