Kajszifajták genetikai analízise DNS-alapú markerekkel

Ruthner, Szabolcs (2010) Kajszifajták genetikai analízise DNS-alapú markerekkel. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
26Mb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in english)
914Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
991Kb

Absztrakt (kivonat)

Magyarországon több évszázados hagyománya van a kajszi termesztésének. A magyar kajszi kiváló tulajdonságait külföldön is elismerik, és hungarikumként tartják számon. Tradícióból és hírnévből azonban sokáig megélni nem lehet, a piaci lehetőségeket ezért csak úgy lehet kihasználni bel- és külföldön egyaránt, ha kiváló minőségű gyümölcsöt termesztünk. Ehhez megvannak a megfelelı termőhelyeink, kiváló beltartalmi értékekkel rendelkezı hagyományos fajtáink és a szakmai tudás. A változó fogyasztói szokásokkal és piaci igényekkel azonban csak úgy tudunk lépést tartani, ha a termesztést folyamatosan fejlesztjük. Az innovációs tevékenységnek minden részletre ki kell terjednie a termıhelyi alkalmasság meghatározásától a technológia kidolgozásán keresztül az értékesítésig. Ezen belül meghatározó jelentısége van a fajtahasználatnak. A magyar termesztők rendelkezésére álló fajtaválaszték sajnos csak lassan bővül, pedig nagy szükség lenne a sarkavírussal szemben rezisztens és a kereskedelmi céloknak megfelelı új fajtákra, ami a világon már több helyen elérhető. A világ kajszitermesztésének jelentős részét az európai ökoföldrajzi csoportba tartozó kajszifajták adják. E csoport tagjainak túlnyomó többsége öntermékenyülő, de éppen ebből kifolyólag e csoport genetikai variabilitása igen korlátozott. A piaci igényeknek megfelelő, egyre újabb fajták előállításának kényszere megköveteli, hogy a nemesítı egyre szélesebb genetikai bázisú alapanyagokat használjon fel nemesítési programjában. A nemesítési folyamatok felgyorsításának egyik eszköze a DNS-markerekre alapozott szelekció. Viszonylag egyszerően és egyértelmően azonosítható, változatos allélösszetételő, ismert szabályok szerint öröklődő markerlókuszok segítségével megvalósítható a fajtákban rejlő genetikai polimorfizmus kutatása, a fajták eredetének és rokonsági kapcsolatainak vizsgálata, fajták azonosítása. A nemesítői szellemi tulajdon védelmében, a fajtaazonosítási céllal használt molekuláris markerek szerepe fokozatosan felértékelődik. Így a technika nagymértékben könnyítheti a nemesítőket illetı fajtahasználati díj begyűjtését, ami alapját képezheti a későbbi nemesítési programoknak.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Pedryc Andrzej
Kulcsszavak:gyümölcstermesztés, kajszibarack, izoenzim markerek
Témakör:Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészet
Azonosító kód:418
A védés dátuma:2010
Elhelyezés dátuma:03 Márc 2010 12:03
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:39

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap