Társas kapcsolathálók és alkoholizmus. Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében

Zsákai, Szilvia (2008) Társas kapcsolathálók és alkoholizmus. Társadalmi támogatás szerepe az Anonim Alkoholisták felépülésében és visszaesésében. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Szociológia Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
639Kb
[img]
Előnézet
PDF :
112Kb

Absztrakt (kivonat)

Disszertációmban két kutatási területet kapcsoltam össze, a problémás alkoholfogyasztást, és a hozzá kapcsolódó visszaesést, valamint a személyes kapcsolatháló által nyújtott társadalmi támogatást. A felépülő alkoholbeteg személyes kapcsolathálója által nyújtott társadalmi támogatás típusa és a kapcsolat erőssége közötti összefüggéseket vizsgáltam, illetve ennek kifejezetten a visszaesésre gyakorolt hatását. Problémát jelentett, hogy az alkoholbetegség kezelését nyomon követő utánkövetéses vizsgálatot nem végeznek Magyarországon, a hatékonyságról nem állnak rendelkezésre adatok. A társadalmi támogatást nyújtó személyes kapcsolatháló kutatások többségében egyéni, kapcsolati vagy kapcsolatháló szintjén vizsgálják a támogatást, meghatározzák a mértékét, azt hogy kiktől kapnak az emberek segítséget, illetve, hogy bizonyos kapcsolatok milyen típusú segítséget képesek és hajlandóak nyújtani, stb., azonban alig néhány olyan kutatás van, ami a társadalom jelenségeit, a társadalmi támogatást nyújtó személyes kapcsolathálóval összefüggésben magyarázza. Azt feltételezve végeztem elemzéseket, hogy létezik egy másodlagos hatása az erős kötésű személyes kapcsolatoknak az alkoholbetegek felépülésben, mégpedig egy visszahúzó hatása, vagyis kettős szerepe van az erős kötéseknek az alkoholbeteg „karrierjében” - a kezelés megkezdésében elengedhetetlen fontosságúak, ugyanakkor a visszaesés valószínűségét egyértelműen növelik. Feltevésem továbbá, hogy a gyenge kötésekkel kapcsolatban is megfigyelhető ez a kettős hatás; a kezelés alatt, illetve után létesített gyenge kötésű személyes kapcsolatok egyértelműen támogatók és pozitívan hatnak a felépülésre, míg a kezelés előtt is meglevő gyenge kötések („ivócimborák”) visszahúzzák a betegségbe a felépülő alkoholistát, növelve ezzel a többszörösen vagy végleg visszaesők számát. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Szántó Zoltán
Kulcsszavak:alkoholizmus, alkoholfogyasztás, társadalmi támogatás
Témakör:Szociológia
Azonosító kód:326
A védés dátuma:8 December 2008
Elhelyezés dátuma:19 Nov 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap