Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérése. Hatékonyság és hatásosság az európai uniós támogatások felhasználásánál 2004 és 2006 között Magyarországon az első Nemzeti Fejlesztési Terv keretében = Measuring the efficiency of EU subsidies Efficiency of using the EU-funds in framework of the first National Development Plan in Hungary in the period of 2004-2006

Nagy, Sándor Gyula (2008) Az európai uniós támogatások hatékonyságának mérése. Hatékonyság és hatásosság az európai uniós támogatások felhasználásánál 2004 és 2006 között Magyarországon az első Nemzeti Fejlesztési Terv keretében = Measuring the efficiency of EU subsidies Efficiency of using the EU-funds in framework of the first National Development Plan in Hungary in the period of 2004-2006. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
1238Kb
[img]
Előnézet
PDF : (draft in English)
187Kb
[img]
Előnézet
PDF : (az értekezés tézisei magyar nyelven)
220Kb

Absztrakt (kivonat)

A kutatás témája különösen aktuális és releváns, tekintettel arra, hogy a Magyarország európai uniós tagságának első három évéhez képest megháromszorozódnak az éves szinten rendelkezésre álló források. Az európai integrációs folyamat további sikeres fejlődésének meghatározó tényezője a regionális fejlettségi különbségek kezelésére alkalmas eszközök hatékony alkalmazása. Az Európai Unió regionális politikája segítségével ezeket a versenyképességet befolyásoló körülményeket kell úgy javítani, hogy az adott régió vonzóvá váljék a beruházók számára, megélénküljön a vállalkozási kedv, és ezek eredményeként elinduljon a gyorsabb gazdasági növekedés. Az értekezés nem foglalkozik az EU közös költségvetésének struktúrájával és mechanizmusaival, valamint az európai uniós kohéziós, regionális politika szabályozási, intézményi és ellenőrzési problémával, amelynek reformja folyamatosan az uniós döntéshozatal és neves kutatóintézetek napirendjén szerepel. Az uniós rendszert „külső adottságként” kezeli. (...)

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Blahó András
Kulcsszavak:fejlesztési támogatások, Európai Unió, Nemzeti Fejlesztési Terv, hatásosság módszertan
Témakör:Nemzetközi kapcsolatok
Azonosító kód:313
A védés dátuma:2008
Elhelyezés dátuma:03 Okt 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap