Térszintaktika a településkutatásban

Fürstand, Attila (2008) Térszintaktika a településkutatásban. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
11Mb
[img]
Előnézet
PDF :
914Kb
[img]
Előnézet
PDF :
851Kb
[img]
Előnézet
PDF :
166Kb

Absztrakt (kivonat)

Doktori dolgozatomban a térszintaktikai vizsgálatok elméletét és gyakorlati alkalmazási lehetőségeit tártam fel annak hazai adaptációjának elősegítése, valamint a módszer a településkép vizsgálatában betöltött lehetséges szerepének azonosítása érdekében. A dolgozatban módszertani jellegű vizsgálatokat végeztem, amelyekkel a térszintaxis analízis, mint empirikus alapokon nyugvó, strukturalista módszer alkalmazási lehetőségeit mutattam be a települések fizikai, illetve társadalmi-gazdasági szerkezete közötti, valamint az ezekkel szoros kapcsolatban lévő, a településképet jellemző, adott települési terekhez köthető funkcionális, formai és stílusbeli összefüggések feltárására. Kutatásom alapvető gondolata az volt, hogy a település képe, a település vagy településrész a társadalom, a gazdaság és a természeti környezet folyamatos és történelmi léptékű konfliktusainak eredményeképpen alakul ki, és ezen konfliktusok sajátos formában a településszerkezetben is megjelennek. Ezen kiinduló gondolat alapján kutatási feladataim a térszerkezet, illetve a társadalmi, gazdasági és környezeti tényezők közötti kapcsolatok vizsgálatát foglalták magukba, melyeket a településképi jellemzőkkel vetettem össze. Ezen tényezők a települések fenntarthatóságának meghatározói, így feltételeztem, hogy a módszer alkalmazása a fenntarthatóság operatív értelmezéséhez is közelebb vezet. A térszintaxis analízis módszerével először elméleti térszervezési lehetőségeket vizsgáltam, majd Budapest szerkezetét jellemeztem fő hálózati elemein keresztül. A vizsgálat további lépéseiben statisztikai jelentőségű kapcsolatokat azonosítottam a térszintaktikai értékek és a statisztikai leíró adatok között, amivel bizonyítottam, hogy a módszer a társadalmi-gazdasági folyamatokat is integráló módón alkalmas a települések térszerkezetének leírására.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Mezősné Szilágyi Kinga
Kulcsszavak:urbanizáció, települési folyamatok, Budapest, térszerkezet, településszerkezet
Témakör:Tájépítészet
Azonosító kód:283
A védés dátuma:19 Február 2008
Elhelyezés dátuma:06 Feb 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap