A biológiai elemek állapotátbefolyásoló főbb hidromorfológiai tényezők meghatározása magyarországi kisvízfolyásokra

Nagy, Zsuzsanna (2008) A biológiai elemek állapotátbefolyásoló főbb hidromorfológiai tényezők meghatározása magyarországi kisvízfolyásokra. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
7Mb
[img]
Előnézet
PDF :
226Kb
[img]
Előnézet
PDF :
194Kb
[img]
Előnézet
PDF :
177Kb

Absztrakt (kivonat)

Kisvízfolyások állapotjavításának egyik fontos alapja a hidromorfológia és biológiai elemek közti kapcsolat minél jobb megismerése. A Víz Keretirányelv (2000/60/EC) előírja a felszíni víztestek állapotfelmérését, valamint azt, hogy a környezeti célkitűzés tükrében meg kell fogalmazni a szükséges intézkedéseket. Disszertációm e témakör elemzéséről, gyakorlati és elméleti (módszertani) megközelítéséről szól. Témája három, egymással szorosan összefüggő szálon haladt, amelyek a következők: - Víz Keretirányelv szerinti hidromorfológiai értékelési szempontok elemzése a különböző európai országok minősítő rendszerének értékelésén keresztül - Rendelkezésre álló hazai alapinformációk vizsgálata a hidromorfológiai állapotelemzés tekintetében különös tekintettel a minősítési szintekre (alulról felfelé illetve felülről lefelé való építkezés) - Monitoring eredmények (jelen esetben a halfaunisztikai vizsgálatok) és a tervezés összekapcsolt kérdéseiben megjelenő, a vízgyűjtő-gazdálkodási tervekben szerepeltethető egyes konkrét intézkedések ökológiai hatékonyság-vizsgálatában való alkalmazásának lehetséges módszertani és gyakorlati kérdései. A szakirodalmi áttekintésben végigkövettem azokat az eseményeket, kutatásokat, melyek a megfogalmazott célkitűzés és a téma szempontjából kiemelt fontosságúak. Áttekintettem a Víz Keretirányelv hazai és európai végrehajtásával kapcsolatos legfontosabb tapasztalatokat, eredményeket, valamint a hazai patakkutatások jelenlegi aktuális helyzetét. Külön alfejezetben foglalkoztam a téma további folytatásához meghatározó ökológiai vízigény kérdéskörrel. Az anyag és módszer fejezetben az állapotminősítéshez használatos biológiai és hidromorfológiai megközelítések aktuális összefüggéseit vizsgáltam, és elemeztem. Elvégeztem francia, dán, német, francia, szlovák, olasz, angol hidromorfológiai elemzési rendszerek összehasonlító elemzését, valamint megvizsgáltam azok hazai alkalmazási feltételeit is. Megállapítottam, hogy a kisvízfolyások témakörében a hidromorfológiai terhelés és az ökológiai állapot összefüggése kevésbé megkutatott téma, mely egyfelől a hiányos alapadatoknak, másfelől a kisvízfolyások speciális tulajdonságainak köszönhető. Terepi vizsgálatokat és egy kisvízfolyásra a MIKE 11 modell felállítását és futtatását végeztem el. A célom az volt, hogy megvizsgáljam, hogy hazai viszonylatban mire lenne képes a modell használata, eredményként összegeztem, hogy ehhez milyen adatrendszerek célszerűek.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Vermes László
Kulcsszavak:hidromorfológia, vízgazdálkodás
Témakör:Tájépítészet
Azonosító kód:282
A védés dátuma:17 Március 2008
Elhelyezés dátuma:04 Feb 2008
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap