A zöldhálózat tervezés metodikai fejlesztése Budapest peremkerületének példáján

Almási, Balázs (2007) A zöldhálózat tervezés metodikai fejlesztése Budapest peremkerületének példáján. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészet és Döntéstámogató Rendszerek Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
17Mb
[img]
Előnézet
PDF :
578Kb
[img]
Előnézet
PDF :
563Kb
[img]
Előnézet
PDF :
141Kb

Absztrakt (kivonat)

A dolgozat a zöldfelületek általános érvényre jutását vizsgálja a településtervezés folyamatában. Arra keresi a választ, hogy a szakterületi tervezés milyen módszerekkel tudná a zöldfelületek jelenleginél hatékonyabb érdekérvényesítését elérni e folyamatban. Hipotézisem szerint a hazai zöldfelület tervezési gyakorlat nem fordít kell figyelmet a városias térségek peremterületén a zöldfelület társadalmi funkcióinak kell érvényesülésére. A gyakorlatban jelentkez hiányosságok orvoslásához ezért a tervezési metodika megújítására van szükség. Az értekezés els felében elször a szakmai nevezéktan megújítására került sor, amely megfelel alapot teremtett a metodikai rendszer reformjához. A hipotézis igazolásához a közhasználatú mentális és fizikai térstruktúra változásait vizsgálva felhívtam a figyelmet a rendszerváltást követ privatizációs folyamatok következtében megváltozott tulajdonviszonyok társadalomra gyakorolt hatásaira. E térstruktúra változásainak negatív tendenciái rámutatnak a még meglév közhasználatú zöldfelületek társadalmi jelentségére. Ezt követen megvizsgáltam néhány aktuális nemzetközi kutatási projektben és tervezéselméleti munkában a városias térségek zöldfelületi rendszerének felépítését és/vagy a zöldfelület társadalmi funkciójának érvényre jutását, különös tekintettel a peremterületekre vonatkozóan. Majd a hazai településtervezési és zöldfelület tervezési gyakorlat elemzésén keresztül rámutattam, hogy a jelenlegi tervezési módszertan nem képes valódi súlyához mérten megjeleníteni a zöldfelületi rendszer sokrét feladatkörét és hatásait. Ezt követen javaslatot tettem egy új kétpilléres tervezési rendszer létrehozására, illetve a hazai településtervezési és kistérségi tervezési gyakorlatba való integrálására. Az új tervezési struktúra megalapozása után az értekezés második felében, az új metodika szerinti társadalmi funkciókat kiszolgáló zöldfelületi alrendszer hierarchiáját (fizikai, funkcionális, mentális és minségi) vizsgáltam. A jogszabályi környezet közhasználatú zöldfelületi elemrendszerének elemzése révén, valamint a budapesti peremterületet érint tervekre, programokra támaszkodva rámutattam a többszint zöldfelületi tervezés jelenlegi hiányosságaira. A hazai és külföldi köztér- és parkhasználati kutatások, valamint tervezési gyakorlat tapasztalatait figyelembe véve, javaslatot tettem a többszint zöldfelületi tervezés hierarchikus rendszerének kibvítésére. A köztér- és parkhasználati vizsgálatokat tovább elemezve, feltártam a peremterületek speciális zöldhálózati igényeit. Az igények birtokában megvizsgáltam a célterület adottságait is, majd az eredményekre alapozva meghatároztam a peremterületek közhasználatú zöldfelületi struktúrájának stratégiáját.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:M. Szilágyi Kinga
Kulcsszavak:települési zöldstruktúra, Budapest, szuburbanizáció, zöldmezős beruházások
Témakör:Tájépítészet
Azonosító kód:248
A védés dátuma:27 November 2007
Elhelyezés dátuma:26 Okt 2007
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:38

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap