Hagymaféléken károsító tripszpopulációk környezetkímélő szabályozása

Hudák, Krisztina (2006) Hagymaféléken károsító tripszpopulációk környezetkímélő szabályozása. Doktori (PhD) értekezés, Budapesti Corvinus Egyetem, Kertészettudományi Doktori Iskola.

[img]
Előnézet
PDF :
3219Kb
[img]
Előnézet
PDF :
167Kb
[img]
Előnézet
PDF :
170Kb
[img]
Előnézet
PDF :
193Kb

Absztrakt (kivonat)

Hazánkban, az elmúlt években, nagy arányban csökkent a hagymatermesztő felület, köszönhetően egyrészt annak, hogy nincsen jól kidolgozott védekezési módszer a hagymafélék károsítói, köztük főként a dohánytripsz ellen. A sorozatos és sikertelen inszekticides kezelések megemelik a termelési költséget és a növényben értékesítéskor mérhető szermaradékot. Így a termelés egyre gazdaságtalanabbá válik és veszélyessé mind a környezetre, mind pedig a fogyasztókra nézve. A munkám során célul tűztem ki egy lehetséges környezetkímélő védekezési módszer biológiai alapjának kutatását a dohánytripsz, mint jelentős hagymakártevő vonatkozásában. A vizsgálatok során megállapítottam összesen 63 vöröshagyma-fajta, 9 póréhagyma-fajta és 3 téli sarjadékhagyma-fajta dohánytripsszel szembeni ellenállóságát. A vöröshagyma-fajták közül legellenállóbb a Castillo fajta volt, a póréhagyma-fajták közül a Lincoln és a Sheriff, míg a téli sarjadékhagyma-fajták mind egyformán ellenállóak voltak. Megfigyeltem az időzítés jelentőségét a vöröshagyma-fajták termesztésében. A vizsgálatok során kiderült, hogy önmagában az ültetés vagy vetés időzítése nem jelent biztos védelmet a dohánytripszekkel szemben, mert az ellenállóságot több tényező befolyásolja. Megfigyeltem azt is, hogy másként kell a magról és a dughagymáról szaporított vöröshagyma-fajták védelmét kidolgozni. Megfigyeltem a természetes ellenségek lehetséges szerepét a dohánytripszekkel szembeni védelemben. Magyarországon elsőként megtaláltam és meghatároztam egy entomopatogén gomba kitartóspóráit néhány dohánytripsz egyedben. Felmértem a ragadozó tripszek egyedszámát és populációdinamikáját egy növényvédőszer-mentes állományban. Megfigyeltem a dohánytripszek populációdinamikáját és a hím-nőstény arányt különböző hagymaféléken. Megállapítottam, hogy a hagymaállományokban jelen lévő dohánytripsz populációk arrhenotókiával is szaporodhatnak. Megállapítottam a tápnövény több olyan morfológiai tulajdonságát is, melynek szerepe lehet a dohánytripsszel szembeni ellenállóság kialakulásában. A későbbiekben egy nagyon összetett kísérlet sorozatra lenne szükség, hogy ezeket a kérdéseket, egyértelműen tisztázni lehessen.

Tétel típus:Értekezés/disszertáció (Doktori (PhD) értekezés)
Témavezető neve:Pénzes Béla
Kulcsszavak:hagymatermesztés, kártevők, környezetkímélő védekezés
Témakör:Növénytermesztés, gyümölcstermesztés, kertészet
Azonosító kód:1
A védés dátuma:22 Május 2006
Elhelyezés dátuma:25 Ápr 2007
Utolsó változtatás:28 Szept 2013 14:37

Csak a repozitórium munkatársainak: tétel módosító lap